button4
button3
nieuwsbrief
button1
foto
Nieuwbrief

video

Onderhoudscontract golfbaan Zwolle
Op 19 november 2014 heeft de ledenvergadering van golfclub Zwolle unaniem besloten het onderhoud van de golfbaan uit te besteden aan Vos Ruinerwold golf bv.

Feestelijke opening Toegangspoort Holtingerveld
A.s. vrijdag 30 augustus is de feestelijke opening van het project Toegangspoort Holtingerveld. In deze toegangspoort ligt de mooie nieuwe schaapskooi van de Holtinger schaapskudde. 


Zie voor meer informatie ook:
http://www.gemeentewesterveld.nl/Actueel/Nieuws/2013/Augustus_2013/Drie_dagen_feest_rond_opening_Toegangspoort_en_schaapskooi
http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Nieuws/Feestelijke%20opening%20Toegangspoort%20Holtingerveld.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=siqwaYFNdPM

Artikel in het blad Greenkeeper over de golfbaan in Erica

Kunstkoeien de wei in op Green*Meets Golf Erica!

donderdag 30 mei 2013 

De vijf nieuwe holes die Vos Ruinerwold Golf bouwde op Green*Meets Golf beginnen langzaam mooi groen te worden, maar ook in Erica waar deze baan ligt is men blij met de - eindelijk - hogere temperaturen.


De vijf nieuwe greens hebben hun eerste maaibeurt gehad. Maar niet van de -kunst - koeien die er 14 dagen geleden nog graasden! Als het meezit krijgt de rest van de bijbehorende vijf holes in de eerste week van juni de eerste maaibeurt. "Ze zijn al wel gerold en de kunstmest ligt erop", vertelt Albert Timmerman van Vos Ruinerwold Golf. "maar we kijken ook hier uit naar een wat warmte en wat groeizamer weer. Bij de uitbreiding met vijf holes zijn de greens ingezaaid met een mengsel van 80 procent roodzwenk en 20 procent struisgras. Bij de fairways ligt die verhouding op 90/10. De teeboxen zijn ingezaaid met een graszaad mengsel bestaande uit 25 procent fijnbladig Engels raaigras, roodzwenkgras en iets veldbeemd. Het is nu de bedoeling dat de NGF in juli de nieuwe holes komt beoordelen", vertelt Timmerman. Wanneer de uitbreiding in gebruik genomen wordt is natuurlijk aan onze opdrachtgever en hangt er vanaf hoe de baan zich ontwikkelt, maar hoogstwaarschijnlijk zal dat ergens in september zijn.

It Giet Oan - 28 januari 2013
Zojuist heeft Vos Ruinerwold Golf bv een 6 jarige overeenkomst gesloten met de Leeuwarder golfclub "de Groene Ster" aangaande het onderhoud van het golfcomplex te Leeuwarden, ca 75 ha groot.

Het gaat om een 18 holes par 72 baan en een 5 holes par 3 baan, een drivingrange en 2 putting area's, de baan heeft de nodige bosschages en prachtige waterpartijen.

De club heeft circa 850 leden, ongeveer 60 business leden en is prachtig gelegen aan de oostzijde van de stad, aan de rand van het recreatie gebied de Groene Ster.

Vos Ruinerwold Golf bv is erg blij met de kans welke het heeft gekregen om een degelijk plan van aanpak voor het baanonderhoud te mogen schrijven, de club heeft de intentie haar baan meer "op de kaart" te zetten voor Noord Nederland.

Golfclub "de Groene Ster" viert dit jaar haar 25 jarig jubileum en wil ook klaar zijn voor de toekomst door verdere professionalisering onder andere met het baanonderhoud.

Vos Ruinerwold Golf bv neemt het bestaande machine park over en de greenkeepers onder leiding van hoofdgreenkeeper Erik van der Laan komen in dienst bij de aannemer.

Interview Greenkeeper - 29 januari 2013
Greenkeeper was in gesprek met Albert Timmerman (manager) en Eric van Wijhe (hoofdgreenkeeper) van Vos Ruinerwold Golf BV. Dit Drentse bedrijf is met succes werkzaam op een aantal Noord-Nederlandse golfbanen. Greenkeeper werd ontvangen in het greenkeepershonk van Golfclub Havelte, de baan die Vos Ruinerwold Golf sedert januari 2012 in onderhoud heeft.

Auteur: Broer de Boer

Het blijkt dat de hobby van Albert Timmerman 'golfen' uiteindelijk de drijfveer is geweest om met zijn onderneming in golfbaanonderhoud en golfbaanaanleg te beginnen. "Toen ik in het jaar 2000 serieus met golfen startte (inmiddels heeft hij hcp 10.4 red.) zag ik op veel golfbanen tekortkomingen in het onderhoud. Ik zag zeer vochtige banen, maar ook banen waar totaal verkeerde grassen groeiden. Ik dacht: dat kan beter, veel beter. Ik had de overtuiging dat ik met mijn bedrijf door toepassing van de juiste cultuurtechnieken betere banen zou kunnen aanleggen, c.q. banen zou kunnen verbeteren. Zo werd de uitbreiding van Tiendeveen met negen holes onze eerste klus."

Sindsdien is Vos betrokken geweest of nog betrokken bij de aanleg en/of het onderhoud van tal van banen in de regio Noord. Ze staan elders in dit artikel vermeld. Daarnaast schakelen ook verschillende golfbanen in heel Nederland deze golfbaanaannemer in om specifieke werkzaamheden met speciale machines te doen. En dat gaat allemaal onder het motto 'houd het simpel, gebruik je boerenverstand', wat niet wegneemt dat er veel, heel veel cultuurtechnische kennis en ervaring zit in het hoofd van de sympathieke Drent die Albert Timmerman heet.

Ervaring in grondwerk
Het bedrijf heeft met circa tien jaren dus een relatief jonge geschiedenis in de golfbaanbranche. Ook daarvoor wroette Vos Ruinerwold al in de grond. Albert Timmerman: "Ik ken zo'n beetje alle grondprofielen boven de lijn Zwolle-Almelo. In het verleden waren we namelijk als loonwerk- en grondverzetbedrijf betrokken bij de cleanup van de sporen van het werk van de Nam en de Gasunie." En in het greenkeepershonk van Golfclub Havelte maakt Albert Timmerman ook gauw duidelijk hoe de kaarten verdeeld zijn: "Ik richt mij binnen het bedrijf volledig op het stuk cultuurtechniek, terwijl hoofdgreenkeeper Eric van Wijhe verantwoordelijk is voor alles wat met grasgroei en onderhoud te maken heeft. Wat dat betreft heeft hij het hier dus voor het zeggen op de golfbaan."

Alberts trots
Op welke van de circa tien golfbaanprojecten is Albert het trotst? Hij aarzelt geen moment en zegt: "Ik bekijk het van de cultuurtechnische kant. Let daar goed op! En dan noem ik de baan Holthuizen bij Roden en de Golfbaan Gelpenberg bij Assen. De baan bij Roden was eerder van november tot maart altijd gesloten. Die baan was heel vochtig, hetgeen te wijten was aan de potklei waarop deze baan gebouwd was. Dankzij drainage, bezanding en grondverbetering met zandlamellen, 2 cm breed en 20 cm diep, hebben we de baan verbeterd. Puur met nuchter boerenverstand, maar met kennis van zaken hebben we de toplaag van de greens verbeterd en stabieler gemaakt. Deze zaken vormen de basis, maar daar had men bij de aanleg de nodige steken laten vallen. Ondanks de natte herfst is de baan bij Roden tot nu toe dankzij onze ingrepen nog alle dagen open geweest." Alberts trots wat de Gelpenberg betreft geldt vooral het logistieke kunststukje. Op deze Drentse baan werd 120.000 kub grond aangevoerd en zo'n 350.000 kub grond verplaatst. In vier winterseizoenen werd onder meer een vlakke, enigszins saaie 9-holeslus omgetoverd tot een fraai geonduleerd geheel. Albert: "Op de baan hebben we tijdens vier winterseizoenen heuvels aangelegd en bunkers en teeboxen verplaatst. Ook is er een totaal nieuwe routing gekomen, een compleet renovatietraject dus. We hebben dit alles uitstekend kunnen uitvoeren met het bouwteam van de club en golfarchitect Frank Pont. De leden konden tijdens die renovatieperiode gewoon doorspelen."

Cultuurtechniek
Vraag je Albert Timmerman naar zijn favoriete werktuigen, dan noemt hij direct de woelpoten en de diepploegristers. Het bedrijf heeft veel ervaring in het breken en verbeteren van de ondergrond met deze werktuigen. Albert: "Die zetten we onder andere in bij ruilverkavelingen en grondverbetering voor bloembollenpercelen. De expertise die daarin opgedaan is, komt ons ook op golfbanen van pas. Van oudsher zijn deze middelen natuurlijk in de klei- en veenkoloniale gebieden veelvuldig toegepast." Maar ook de Graden van Redexim geldt als een populaire machine voor Albert: "Daarmee hebben we bijvoorbeeld ook de toplaag van de Hilversumse Golfbaan hersteld en verbeterd." Maar zijn er ook machines die Albert liever niet op golfbanen ziet? "Kom er bij mij niet mee aan om een bulldozer in te zetten bij het aanleggen van een golfbaan", zegt hij. "Daarmee beschadig je de bodem meer dan je denkt. Je verdicht de grond te veel en bederft de structuur. Als we grond moeten verplaatsen, laat ik altijd een kraan inzetten, zoals op Green Meets bij Erica, waar we nu vijf nieuwe holes bouwen. En beperk ook het gebruik van zo'n 'strijkijzer' om je greens vlak en sneller te krijgen." En daar sluit Eric zich volledig bij aan. "De turfroller is dit jaar op Golfbaan Havelte niet uit de loods geweest. Als je rolt, moet je om de 14 dagen prikken om zuurstof in je bodem te blijven krijgen; het is maar de vraag of dat opschiet!"  

Hooge Graven
Over het mooiste project van Vos Ruinerwold qua onderhoud is Albert Timmerman zeer kort: "De Hooge Graven". En daarvoor geeft hij graag het woord aan Eric, die daar tot eind december 2011 hoofdgreenkeeper was. Eric, die in 2006 zijn werkzaamheden bij de golfbaanaannemer startte, verhaalt vooral over de 'oude' 9-holes van deze Ommense golfbaan: "Daar hebben we laten zien dat je een kostbare, noodzakelijke greenrenovatie ook anders kunt aanpakken. We hebben namelijk een zeer intensief prik- en bezandingsprogramma ingevoerd. Er was een wereld van verschil tussen de greens van de oude en de nieuwe holes, terwijl die toch gelijkwaardig moeten zijn. Eigenlijk kon je de oude greens met een grasbezetting van 70 procent van vooral straatgras in november niet meer greenwaardig noemen. Om de vier weken en in 80 procent van de gevallen prikten we de greens met holle pennen. Daarnaast hebben we het bemestings- en beregeningsniveau teruggebracht." En hoewel Eric aanvankelijk dacht de viltlaag van zeker 6 cm in vijf jaar af te breken, geschiedde er een wonder: na drie jaar was het vilt tot acceptabele proporties teruggebracht. Bovendien groeiden er de grassen die er moesten groeien: struisgras en roodzwenk.

Golfclub Havelte
Opnieuw vormt vilt voor Vos Ruinerwold in het algemeen en Eric in het bijzonder een nieuwe uitdaging. Eric van Wijhe: "Op de greens van Golfbaan Havelte is er iets merkwaardigs aan de hand. Ik trof hier een laag aan van 5 cm sponsvilt. Daaronder bevindt zich een laag van 2 cm vezelvilt, gevolgd door opnieuw een laag sponsvilt van zo'n 5 cm. Met de greenkeeping richten we al onze pijlen erop om daar verandering in te brengen." Hoe pakt Erik dat aan? "Ik doe dat net zo als op de Hooge Graven", zegt hij. "Ook hier voer ik een zeer intensief beluchtings- en bezandingsprogramma uit. Beluchten doe ik niet alleen oppervlakkig, maar ik moet op de greens ook diep de grond in om zuurstof bij die tweede viltlaag te krijgen. Ik belucht hier regelmatig zelfs om de 14 dagen. En ik denk dat sommige leden van de club me wel iets hadden willen aandoen, want ik heb alles uit de kast gehaald: ik heb de greens bijna met opzet laten verdrogen in verband met het straatgras; ik heb de greens niet bemest; ik heb veel met holle pennen geprikt en met langere vaste pennen gewerkt om die tweede laag vilt aan te pakken. De greens hier zaai ik overigens door met struisgras. Deze vorm van toplaagrenovatie kost natuurlijk maar een fractie van een totaal nieuwe inzaai. Dan spreek je bij greenrenovatie al gauw over 50 euro per vierkante meter. En dan hebben we het nog niet eens over overlast voor de golfers of de gemiste omzet in greenfees."

Generieke aanpak
Het is verstandig je direct op de kwaliteit van de greens te richten. Maar welke acties heeft de golfbaanaannemer op Golfbaan Havelte nog meer ondernomen? Eric: "Toen ik hier kwam, heb ik ook meteen de grondprofielen op de baan bekeken en oude bodemkaarten bestudeerd. Er zit hier nogal wat leem in de ondergrond, soms op slechts 20 cm diepte. Het blijkt dat de fairways, die ingezaaid zijn met fijnbladig Engels raaigras, vrij vet zijn. Dat komt doordat ze in de afgelopen jaren heel ruim bemest zijn. Het is nu november, maar hoewel ik ze dit jaar onbemest heb gelaten, liggen ze er nog prachtig groen bij. Verder viel me op dat er geen fraaie lijnen meer te zien waren op de holes. Het was er te veel rechttoe, rechtaan met weinig variatie in maaihoogte in de rough. Visueel wordt een fairway dan heel lang en breed, geen gezicht! Ik ben dus direct gestart met het opnieuw uitmaaien van de contouren op de holes, zoals de golfarchitecten Hans Herzberger en Donald Steel dat ooit bedoeld hebben. Een goed voorbeeld is een par-5 dogleg die naar rechts loopt. Links ligt een heuvel en een bunker. We zijn deze fairway zo gaan maaien dat je visueel/strategisch een uitdaging krijgt om of over de hoge rough in de hoek van de dogleg te slaan, of voor veilig te gaan en tussenin te landen. Daarvoor sloeg iedereen juist in de te kort gemaaide rough van de dogleg, die in feite daardoor onderdeel van de fairway was geworden. Nu krijg je van leden vooral opmerkingen over de moeilijker geworden situatie als hun bal daar in de rough belandt en onvindbaar is. Ik denk dan echter: het maakt het spel toch juist uitdagender? En daar beginnen de leden nu ook plezier in te krijgen."

Signaleren
Ziet de golfbaanaannemer een verdere expansie van werkzaamheden? Daar reageert Albert Vos uiterst nuchter op: "We zijn nu druk met de vijf nieuwe holes op Green Meets bij Erica. Laten we dat eerst maar eens tot een goed einde brengen." En expansie qua onderhoud van golfbanen in de noordelijke regio? Hierop zegt hij: "Met de juiste cultuurtechniek kunnen we een goede basis leveren voor de golfbaan. Op de banen die wij onderhouden, zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de baan. Dat maken we niet ingewikkelder dan het is. We hanteren daarbij ons eigen monitoringssysteem en dat evalueren we met onze opdrachtgevers. We ontzorgen de golfclub dus volledig. Maar tegenwoordig wordt de portemonnee van de club leidend voor de kwaliteit van het onderhoud. Wij moeten dus sterk nadenken hoe we die hoge kwaliteit moeten blijven realiseren. Greenkeepersploegen die banen 'nog' in eigen beheer hebben, moeten ons niet als concurrent zien. Landelijk zien nogal wat clubs een 'eigen' greenkeepersploeg als een soort statussymbool. Maar ik denk dat de golfbranche er veel baat bij zou hebben als golfbanen ook op onderhoudsvlak meer zouden samenwerken. En dan denk ik vooral aan machines op het gebied van onderhoud. Vanuit golfclubs dergelijke initiatieven nemen ligt vaak heel gevoelig. Ik ben er echter van overtuigd dat golfbaanaannemers een belangrijke rol kunnen spelen in die samenwerking. Daardoor kan er ook ruimte blijven voor een eigen greenkeepersploeg!"

De volgende banen heeft Vos werkzaamheden gedaan zoals, aanleg, renovatie en onderhoud:

Golfclub Holthuizen (Roden)

Golfclub Emmeloord

Golfclub Martensplek (Tiendeveen)

Golfclub Hooge Graven (Ommen)

Golfclub Erve Braakman (Hoge Hexel)

Golfclub De Gelpenberg (Aalden)

G&CC Lauswold (Beetsterzwaag)

Golfpark Exloo

Golfclub Havelte

Golfclub Green Meet*s (Erica)

Nieuwsbrief agrariers - 8 november 2012
Geachte agrariers,

Wij willen u bij deze eraan herinneren dat er op vrijdag 16 november a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur een inloop gelegenheid is om Gert-Jan en Esther Wind gedag te zeggen alvorens ze begin december naar down under vertrekken.
 
Tevens kunt u dan kennis maken met onze nieuwe agrarische planner Ger van der Vegt. Ger is reeds vele jaren werkzaam in de loonwerksector, hij kent u als klant, heeft kennis van de werkzaamheden en kan op een zorgvuldige manier het relatiebeheer vervullen. Als bedrijf vinden we het belangrijk dat u een vast aanspreekpunt heeft. 
 
Daarnaast kunt u op deze middag de nieuwe mestscheider bekijken, welke vanaf 19 november operationeel is. Ook zijn wij van plan om in de toekomst vaker een digitale nieuwsbrief te gaan versturen. Wilt u deze ook ontvangen mail dan naar arielle@vos-ruinerwold.nl.

Met vriendelijke groet,

A. Timmerman

Nieuwsbrief agrariers
Afscheid Gert-Jan Wind
Zoals bekend hebben Gert-Jan en zijn gezin ervoor gekozen om hun leven en carriere voort te zetten in Australie. Als bedrijf en collega's respecteren we dat hij deze keuze heeft gemaakt en wensen hem en zijn gezin dan ook heel veel succes en geluk in hun nieuwe bestaan.Wij zijn Gert-Jan veel dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid en inzet voor het bedrijf. Gert-Jan is jaren het aanspreekpunt voor de agrariers geweest. We willen u dan ook in de gelegenheid stellen om hem de hand te schudden, afscheid te nemen en succes te wensen. Dit onder het genot van een kop koffie of een hapje en een drankje.

Op vrijdag 16 november vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur bij ons op het bedrijf is hiervoor de gelegenheid.

Onkruidbestrijding
Onkruidbestrijding in weilanden is de laatste jaren in belang toegenomen. Door de mestwetgeving geven we minder stikstof. Het gras groeit hierdoor minder snel, waardoor onkruiden beter kunnen concurreren met het gras. Door de derogatie vindt er minder graslandvernieuwing plaats. Weiland blijft langer liggen, waardoor onkruid meer tijd heeft zich te vestigen in het land. Door een goede onkruidbestrijding krijgt u een hogere drogestof productie van het weiland en gras/kuil met een hogere voederwaarde.

Alhoewel onkruidbestrijding ook prima in het voorjaar kan, heeft de periode augustus/september een aantal voordelen:

-        Een vollere grasmat in het volgende voorjaar
 
-        Goede klimaatomstandigheden voor de werking van onkruidbestrijdingsmiddelen
 
-        Ridderzuring is goed te bestrijden in het najaar door de neerwaartse sapstroom
 
In de nazomer/najaar is het weidegras van nature in zijn uitstoelingsfase, zodat het gras dichtgroeit. Door onkruidbestrijding in augustus/september kan de erop volgende uitstoelingsperiode optimaal benut worden, waardoor u in het volgende voorjaar weiland krijgt met een grotere hoeveelheid droge stof productie en dus een hogere voederwaarde.
 
De bladopname gebeurt het beste bij een hoge luchtvochtigheid, waar in augustus en september vaak sprake van is. Door de relatief nog hoge temperaturen in deze periode zit er nog voldoende groei in de onkruidplanten, zodat de middelen goed naar de wortels trekken.

Ridderzuring is een lastig te bestrijden onkruid in weiland. In het najaar is de sapstroom van de ridderzuring naar beneden gericht. De bestrijdingsmiddelen trekken hierdoor goed naar de wortels, zodat de zuring optimaal bestreden wordt.

Kalkmeststof
Een goede zuurtegraad (pH) van de grond draagt bij aan het verhogen van de gewasopbrengst. Een te lage pH belemmert het vrijkomen van belangrijke groeielementen, zoals stikstof, fosfaat en kali. Na de maisoogst is het een uitstekend moment om de pH van uw bodem te verhogen door kalk te strooien. Daarmee verhoogt u gelijk uw ruwvoeropbrengst voor 2013.

pH-verbetering van gras- en bouwland kan door middel van het strooien van Dolokal. Dit heeft een zuurbindende waarde van 55%. Het is raadzaam dit in de herfst aan te wenden. Daarnaast is er de mogelijkheid om door ons ongebluste kalk te laten strooien. Dit product heeft een zuurbindende waarde van 45% en bevat 8 kg fosfaat/ton, welke overigens wel meetelt voor de mestboekhouding.

De prijs voor dit product bedraagt € 20 per ton, gestrooid op het land.

Na de teelt van mais op zandgrond bent u verplicht om een vanggewas te zaaien. Een goed vanggewas bindt zoveel mogelijk stikstof en bouwt extra organische stof op. Dit verhoogt de bodemgezondheid en daarmee ook de droge stof opbrengst van uw grond. Toegelaten vanggewassen na mais zijn: gras, wintergraan(rogge, tarwe, gerst en triticale), bladkool en bladrammenas.

Ons bedrijf houdt zich aanbevolen voor speciale najaarsbewerking, dat wil zeggen cultivatoren van het maisperceel en aansluitend leveren en aanbrengen van het vanggewas naar keuze.

Nadat Gert Jan is vertrokken zal de planning worden verzorgd door Albert Timmerman , en krijgen we per 1 oktober 2012 administratieve versterking van Arielle Timmerman welke de opleiding administratie en juridische dienstverlening heeft afgerond .

Mestscheiding
De komende winter gaan we opstarten met mestscheiding op locatie. De vaste fractie kan als bedding/strooisel in de boxen worden gebruikt. Dit levert vele euro's besparing op.

Wij gaan het volgende tarief hanteren, dit zal zijn € 75,- per keer voor installatie en opstarten. Per draaiuur € 27.50,- en afbouw en reinigen € 75,- per keer.

Mestscheiding is daarnaast interessant om de capaciteit van uw bestaande mestopslag te vergroten (ca 20 %) , om de fosfaten welke zich binden in de vaste fractie op te slaan ,en met de mestverspreider over het land te brengen  en om de dunne fractie waar de meeste stikstof in aanwezig blijft  , selectief toe te passen d.m.v. injecteren . Dit is met name in het vroege voorjaar en in augustus een mogelijkheid om uw gras groei sterk te verbeteren .

Degene welke geinteresseerd is kan bij ons informatie verkrijgen.

Goed ruwvoer door vruchtwisseling
Veehouders hebben behoefte aan kwalitatief hoogwaardig ruwvoer, zeker nu de eiwithoudende bijproducten erg duur zijn. Er zijn diverse mogelijkheden om een goed grasgewas te verbouwen. Zoals regelmatig (tussen de 5 en 7 jaar) grasland vernieuwen. Dit kan op blijvend grasland door in het najaar het gras dood te spuiten en dan door te zaaien. Daarnaast is er de mogelijkheid om, na de maisoogst, gras in te zaaien. Dit wordt ook gezien als een toegelaten vanggewas. Vruchtwisseling tussen grasland en maisland biedt de mogelijkheid om de gronden, welke wel geschikt zijn voor maisteelt, optimaal te benutten.
 
Wanneer er wel vruchtwisseling gedaan wordt bestaat ook de kans om de ontwatering te verbeteren door bv drainage toe te passen , de kosten hiervoor liggen tussen de €1250 - €1500 per ha en geven een betere waterhuishouding zodat u meer en beter ruwvoer kunt winnen .

Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw situatie. In ieder geval kunt u terecht bij Vos Ruinerwold bv.

Met vriendelijke groet,
 
A. Timmerman
 
Vos Ruinerwold bv

home_vos_ruinerwold
ga creatief ©