button4
button3
button2
Button1
foto

Bedrijfshistorie

Het begin...
In 1949 vestigde de heer L. Vos zich in Meppel als loonwerker. Hij begon als zelfstandig ondernemer met het uitvoeren van maai- en spuitwerk voor boeren en fruittelers.
Ook melkritten vormden een belangrijk onderdeel van de toenmalige activiteiten.

De twee broers Jan en Henk Vos
In 1962 werd het bedrijf versterkt door de twee zonen, de heren Henk en Jan Vos.
In 1976/77 verhuisde men naar de Wolddijk 7 in Ruinerwold (Drenthe). Vanaf die tijd maakte het bedrijf een gestage groei door tot een op zijn gebied toonaangevende onderneming.

Huidige structuur van het bedrijf
In 1995 is het bedrijf overgenomen door een deel van de werknemers, waaruit de grote betrokkenheid van het personeel blijkt.
In de loop der jaren hebben zich enige wijzigingen voorgedaan in de organisatiestructuur.
De huidige situatie is als volgt :
De holding Vos Ruinerwold Beheer B.V. beheert 2 werkmaatschappijen, Vos Materieel B.V. en Vos Ruinerwold B.V.
Het machinepark inclusief technische dienstverlening ( ook voor derden ) is ondergebracht bij Vos Materieel B.V.
Het agrarische loonwerk, grond-, weg- en waterbouwactiviteiten en cultuurtechniek ( waaronder onderhoud sportvelden ) wordt gedaan vanuit Vos Ruinerwold B.V.

Vos Ruinerwold Golf B.V. houdt zich bezig met het onderhoud van diverse golfbanen, alsmede met de aanleg en renovatie van golfbanen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij als bedrijf hoog in het vaandel staan.
Zo zijn wij al jaren gecertificeerd voor het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001 en het veiligheidsbeheerssysteem VCA **.
- Certificaat ISO Agrarische dienstverlening
- Certificaat ISO Landschapverzorging
- Certifcaat VCA Agrarische dienstverlening
- Certifcaat VCA aanleg, renovatie en onderhoud golfbanen

CO2-prestatieladder:
De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven stimuleert om de CO2-uitstoot te reduceren.
Het is een CO2-managementsysteem, waarin de ‘plan-do-check-act’ cyclus centraal staat.
Hierbij wordt continu naar verbetering gestreefd.
De kern van de CO2-prestatieladder wordt gevormd door de volgende 4 invalshoeken :
Inzicht in de eigen uitstoot van CO2, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.
De CO2-prestatieladder kent 5 niveau’s, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en zijn projecten.
Sinds 28 maart 2017 is Vos Ruinerwold Beheer B.V. in het bezit van het CO2-bewust certificaat niveau 3. klik hier voor certificaat. U kunt ons bedrijf ook vinden op www.skao.nl

Met betrekking tot de CO2-prestatieladder publiceren wij hier de volgende documenten:

2.B.4-1   Managementverklaring
3.A.1-1   CO2 emissie inventarisatie 2015-2017
3.A.1-2   Emissie inventaris rapport
3.B.1-1   CO2 reductiedoelstellingen
3.C.1-1   Interne en externe communicatie
3.C.2-1   Communicatieplan CO2 reductiesysteem
3.D.1-2   Actieve deelname initiatief
 
Nieuwsbrieven CO2 prestatieladder

Ons bedrijf heeft 1 lopend project op gunningsvoordeel in het kader van de CO2 prestatieladder. Dit betreft het project "De Burd"te Grou, met als opdrachtgever Provincie Fryslan. Hieronder volgen de CO2 emissies van dit project over het jaar 2016 en over het 1e half jaar 2017.
- CO2 emissie inventarisatie project De Burd 2016
- CO2 emissie inventarisatie project De Burd 1e half jaar 2017
ga creatief ©